ادبیات فارسی راهنمایی

ادبیات فارسی دوره راهنمایی

جدول زمان بندی پایه اول

                                           باسمه تعالی

تقویم اجرایی پیشنهادی درس ادبیات فارسی پایه اول  سال تحصیلی 90/89

 

ماه

 

مهر

 

 

 

 

 

 

هفته

.............

اول

............

دوم

.............

سوم

............

چهارم

نام درس

.....................................................

معارفه بررسی سطح علمی امتحان ورودی

..........................................................

درس اول+دانش زبانی و ادبی+نوشتن

...............................0.........................

درس دوم +دانش زبانی و ادبی +نوشتن

..........................................................

درس سوم +دانش زبانی وادبی +نوشتن +شعر خوانی +حکایت

صفحه

.................

 

.................

8-1

................

14-9

.................

22-15

.....................

 

 

 

 

آبان

 

اول

درس چهارم+دانش زبانی وادبی +نوشتن

27-24

 

 

 

دوم

درس پنجم+دانش زبانی وادبی +نوشتن

 

33-28

 

 

سوم

درس ششم+دانش زبانی وادبی +نوشتن +روان خوانی

 

44-34

 

 

چهارم

درس هفتم +دانش زبانی وادبی +نوشتن

50-46

 

 

 

آذر

 

اول

درس هشتم+دانش زبانی وادبی+نوشتن+شعر خوانی +حکایت

 

57-51

 

دوم

درس نهم +دانش زبانی وادبی +نوشتن

 

64-59

سوم

درس دهم+دانش زبانی وادبی +نوشتن+روان خوانی

74-65

 

چهارم

درس یازدهم+دانش زبانی وادبی+نوشتن

 

83-67

 

 

دی

اول

درس دوازدهم+دانش زبانی وادبی +نوشتن

87-84

 

 

دوم

آزمون شفاهی درس فارسی نوبت اول

----

 

 

سوم

آزمون نوبت اول

----

 

چهارم

آزمون نوبت اول

-----

 

اول

درس سیزدهم +دانش زبانی وادبی+نوشتن+شعر خوانی+حکایت

94-88

دوم

درس چهاردهم+دانش زبانی وادبی+نوشتن

101-96

سوم

درس پانزدهم+دانش زبانی وادبی+نوشتن

110-102

چهارم

درس شانزدهم+دانش زبانی وادبی+نوشتن

124-111

اول

درس هفدهم+دانش زبانی وادبی+نوشتن

135-126

دوم

درس هیجدهم+دانش زبانی وادبی+نوشتن

140-136

سوم

درس نوزدهم (آزاد)+شعر خوانی

147-141

چهارم

درس بیستم+دانش زبانی وادبی +نوشتن

159-149

اول

تعطیلات نوروزی

 

دوم

تعطیلات نوروزی

 

 

سوم

درس بیست ویکم+دانش زبانی وادبی+نوشتن+ روان خوانی

172-160

چهارم

مرور درس ها وبررسی اشکالات دانش آموزان

-----

اول

آزمون شفاهی درس فارسی نوبت دوم

-----

دوم

آزمون نوبت دوم

------

سوم

آزمون نوبت دوم

-------

چهارم

ادامه آزمون ها واعلام نتایج وبررسی آن ها

-----

 

علائم سجاوندی ((نشانه گذاری))

دو نقطه:

1-    قبل از نقل قول . مانند دانش آموزان می گویند : (از برنامه,راضی هستیم.)

2-    مقابل کلمه هایی که می خواهیم ان ها را معنی کنیم مانند مینا: آبگینه , شیشه

3-    هنگام بر شمردن اجزای یک چیز . مانند پایه های موفقیت عبارت است از: سخت کوشی , برنامه داشتن, اعتماد به نفس ........

گیومه

1-    به سخنی که به طور مستقیم از جایی یا کسی نقل می شود , در داخل گیومه قرار می گیرد مانند:

به قول سعدی ((هرکه دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید))

2-اسامی وعناوین واصطلاحات علوی یا فنی (فقط بار اول)که می خوانیم متمایز نشان بدهیم می آید مانند

((تکواژ))کوچک ترین جز معنی دار زبان فارسی است

 

نقطه ویر گول

 

برای جدا کردن جمله هایی که از جهت ساختمان ومفهوم مستقل به نظر می رسند

اما در یک عبارت طولانی یا یک بند با یکدیگر ارتباط معنایی دارند

نمونه : برای اجرای این طرح باید برنامه داشت : سرمایه کذاری کرد, مشاور متخصص داشت.

 

 

 

 

 

.......................نوشته شده توسط خانم داودی مورخه 28/8/89

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۲۸ساعت 19:50  توسط سرگروه ادبیات خانم داودی  |